میخوام دوقلو باردار شم، چطوری میشه؟

میخوام دوقلو باردار شم، چطوری میشه؟❗🌟 دوقلویی معمولا به دو صورت اتفاق میافتد: 👇👇 تکتخمکی و دوتخمکی؛ در واقع دوسوم از موارد دوقلوزایی دوتخمکی هستند و یکسوم تکتخمکی. در دوقلویی تکتخمکی، جنین در مراحل ابتدایی به دو سلول همسان تقسیم میشود و دوقلوهای همسان بهوجود میآیند. به عبارتی از یک تخمک دو جنین تشکیل میشود که …

طراحی ، بهینه سازی سایت و سئو اصفهان توسط دیجیتال مارکتینگ کلینیک24

تمامی حقوق مادی و معنوی سایت متعلق به دکتر آرزو سعیدی می باشد